Név
Jelszó

 

tanfolyamok

Képek

 
 
Főoldal | Angol | OKJ-s, ECDL | Webtechnika | Multimédia | Irodatechnika Pedagógus - továbbképzés | Akciók | Árlista

Pedagógus-továbbképzés tanfolyamok (Szeged)Pedagógus-továbbképzés

2007. októbertől vezetjük be tanár-továbbképzési programjainkat, amelyekből közismereti és számítástechnika tanár kollégáink bőven választhatnak. Kiemelt szerepett kap az elektronikus tananyagkészítés, az ehhez szükséges média előkészítés (filmezés, grafika), és napjaink korszerű taneszközeinek használata (pl. intelligens tábla).

Tanfolyamaink lehető legkisebb terhelés mellett közvetítik az azonnal használható praktikus ismereteket. (Nem szeretnénk a kollégákat gyötörni! Viszont nagyon hasznos ismereteket szeretnénk nekik átadni.)

Amennyiben a listánkon nem található tanfolyamot szeretne, kérjük töltse ki az Interneten igényfelmérő űrlapunkat!

interaktív tábla tanfolyam (Szeged)Az interaktív tábla
- interaktív módszerek a pedagógusok és tanulók kompetencia fejlesztésében

(OKM-3/87/2007 )

A képzés célja: A hallgatók megismerjék az aktív tábla és a hozzá kapott szoftverek használatát.
Megismerjék, hogy kell a számítógépet a tábla segítségével vezérelni.
Hogy kell a táblához kapott bemutató készítő programot (pl. EasyTeach) hatékonyan használni.
Hogy érdemes az órát előkészíteni.

Weblapkészítés kezdőknek
(OKM-2/188/2007)

A képzés célja:
A cél, hogy a hallgatók megismerjék a lehetőségeket, hogy weblapok segítségével milyen módon tudják támogatni, színesíteni a tanóráikat.
Megismerjék, hogy milyen módon lehet felhasználni a különféle típusú információkat, milyen formai és tartalmi szempontokat ajánlott figyelembe venni a weblapok tartalmi és formai kialakításánál. - Megismerjék a tananyag szerkezeti elrendezésének, a tartalomhoz legjobban illeszkedő, áttekinthető navigáció megvalósításának lehetőségeit.
A gyakorlati cél azoknak az eljárásoknak a megismerése, amelyek segítségével a hallgatók a mun-kájukhoz szükséges esztétikus, jól navigált weblapokat létre tudják hozni. Felkészítés a létrehozott tananyagok publikálására az Interneten, vagy optikai adathordozón.

Számítógépes grafika tanfolyam (Szeged)Számítógépes grafika
(OKM-2/187/2007)

A képzés célja:
A cél, hogy a hallgatók megismerjék a digitális képfeldolgozás lehetőségeit és el tudják készíteni az oktató munkájukhoz szükséges képeket, rajzokat.
Ismerjék a képbeviteli lehetőségeket (fényképezés, képdigitalizálás)
Továbbá megismerjék a képfeldolgozás lehetőségeit, folyamatát, amelyekkel a digitalizált képeket méretezhetik, korrigálhatják, szerkeszthetik.
Megismerjék a vektoros rajzkészítés lehetőségeit egy ismert rajzolóprogram segítségével.

Ismerjék a képek tanórán való felhasználásának (vetítésének, prezentációba illesztésének) lehetőségeit.

Számítógépes filmfeldolgozás tanfolyam (Szeged)Számítógépes filmfeldolgozás
(OKM-2/186/2007)

A képzés célja:
A cél, hogy a hallgatók megismerjék azokat a vetítőeszközöket és programokat, amelyek segítségével a különféle formátumú filmeket le tudják játszani.
Ismerjék a saját filmek felvételének, meglévő VSH filmek digitalizálásának lehetőségeit, eszközeit, programjait..
Szerezzenek ismeretet a számítógépen történő a film szerkesztésének lehetőségeiről, kapjanak képet az eljárások menetéről.
Ismerjék a filmek publikálásának (prezentáció, DVD.) lehetőségeit, eljárásait.

Multimédia készítés, szerkesztés tanfolyam (Szeged)Multimédia készítés
(OKM-4/154/2006)

A képzés célja: A program célja, hogy alapfokú számítástechnikai ismeretekkel rendelkező hallgatók elsajátítsák a multimédia-szerkesztés alapszintű használatát és megtanulják, hogyan lehet könnyen, gyorsan interaktív multimédiás tananyagot előállítani a Lapoda multimédia-szerkesztő programcsomag segítségével. A tanfolyam keretében a hallgatók megismerkednek a multimédia-szerkesztéshez szükséges fogalmakkal és az ezekhez kapcsolódó informatikai ismeretekkel. Az általános multimédia ismereteket a Lapoda multimédia-szerkesztő felhasználásával - egy közösen megtervezett, de a munkájukhoz illeszkedő témán keresztül - a gyakorlatban is elsajátíthatják.
A tanfolyam végére minden hallgató képességet szerez önálló multimédiás alkalmazás elkészítésére.

Számítógép és Internet alapismeretek tanfolyam (Szeged)Számítógép és Internet alapismeretek
(OM274/162/2004)

A képzés célja: A résztvevők ismerjék meg a számítógép és Internet szolgáltatásait, annak felhasználási lehetőségeit és legyenek képesek annak alapszintű használatára. Tudjanak levelet, óravázlatot, egyéb szöveges dokumentumot, elektronikus levelet írni és legalább egy böngésző program használatával információkat keresni az Interneten. Tudják használni a rajzoló, vírusvédő és tömörítő segédprogramokat.

Szövegszerkesztés és táblázatkezelési ism.
(OM274/241/2004)

A résztvevők ismerjék meg a szövegszerkesztés, táblázatkezelés magasabb szintű lehetőségeit. Tudjanak órai munkájukhoz esztétikus kiadványokat (hirdetmény, plakát, feladatlapok, kiegészítő anyagok, hosszabb szövegek, körlevelek.), nyilvántartásukhoz, statisztikájukhoz megfelelő táblá-zatot készíteni, azokban a megfelelő képleteket alkalmazni, diagramokat készíteni.

ECDL vizsgára előkészítő tanfolyam (Szeged)ECDL vizsgára előkészítő tanfolyam
(OM 384/28/2002)

A képzés célja: A résztvevők ismerjék meg az ECDL vizsga moduljainak követelményeit. Ennek megfelelően rendszerezzék és egészítsék ki a meglévő ismereteket. Szerezzenek jártasságot a vizsgafeladatok megoldásában.

Internethasználati alapismeretek
(OM384/94/2002) 

A képzés célja: A résztvevők ismerjék meg a helyi hálózatok alapvető szolgáltatásait, az eszközök megosztásának lehetőségeit. Ismerjék az Internet alapvető szolgáltatásait (web, levelezés.). Tudjanak az Interneten a munkájukhoz szükséges információt keresni, azt feldolgozni (lementeni, nyomtatni, levélben továbbküldeni.). Tudják használni a levelező program szolgáltatásait.

Prezentációkészítési alapismeretek (Szeged)Prezentációkészítési alapismeretek
(OM 384/96/2002)

A képzés célja:
A résztvevők ismerjék a számítógépes prezentáció lehetőségeit. Legyenek képesek az órai munkájukhoz szükséges prezentációk tartalmi és formai kialakításában. Szerezzenek jártasságot egy prezentációkészítő program használatában.

Főoldal | Angol | OKJ-s, ECDL | Webtechnika | Multimédia | Irodatechnika Pedagógus - továbbképzés | Akciók | Árlista

Hozzászólások:

Név:
Hozzászólás:

Számláló: 18126

Kapcsolódó tanfolyamok

Melyik tanfolyamot akkreditáljuk legközelebb pedagógus-továbbképzésnek?

Angol kezd? - 49
Angol középfok - 35
FLASH webdesign - 32
Interaktív tábla - 42
PHP alapok - 50